Kallhäll
bild Kallhäll centrum

Kallhäll har ett rikt kultur och föreningsliv.

Har du ett företag så kan du lista dig här. Annonser, extra information och egen hemsida tar vi självkostnadspris för. Vi tror på en levande närmiljö. Alla förslag och synpunkter är välkomna.

Föreningar

Folkets Hus Kallhäll
Kalhäll-Stäket Bibliotek